Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање

Избори у звањаАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора, у саставу:

1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, предсједник комисије;
2. Др Александра Ђукић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, члан;
3. Др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевинко-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;

по конкурсу објављеном у дневним новинама Глас Српске 17.12.2014. године на основу Одлуке Сената Универзитета под бројем 01/04-2.4595-1/14. На конкурс је пријављен један кандидат, о чему подносимо сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање Дијана Симоновић 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3889/agf.gif