Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радомира Цвијића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.851/14 од 17.07.2014. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радомира Цвијића за израду докторске тезе под називом "Динамичка стабилност танкозидних конструкција". Комисија у саставу:

1. Др Глигор Раденковић, ванредни професор, ужа научна област: Техничке механике у грађевинарству, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
2. Др Драган Милашиновић, редовни професор, ужа научна област: Техничке механике у грађевинарству, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци
3. Др Валентина Голубовић-Бугарски, доцент, ужа научна област: Техничке механике у машинству, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци

је прегледала материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата Радомира Цвијића и подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радомира Цвијића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3537/agf.gif