Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранислава Средановића

ДокторатиМашински факултет

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета бр. 16/3.1376/14 од 10.07.2014. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под радним називом „Моделирање функција обрадивости у микро-глодању„ у слиједећем саставу:

1. Др Павел Ковач, редови професор, ужа научна област: Процеси обраде скидањем материјала, Катедра за процесе обраде скидањем материјала, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, предсједник;
2. Др Јанез Копач, редовни професор, ужа научна област: Производне технологије, Универзитет у Љубљани, Факултет за стројништво Љубљана, члан;
3. Др Гордана Глобочки - Лакић, ванредни професор, ужа научна област: Производно машинство, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, члан.

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранислава Средановића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3589/logo-mf.jpg