Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње Амре Имширагић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске, бр. 73110,104111 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 08.04.2014. године донијело је Рјешење бр.0713.680-8/14 којим се именује Комисија за оцјену докторске дисертације "Вршњачко насиље и
његове посљедице по дјецу са посебним потребама" кандидаткиње мр Амре Имширагић у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија, Методика ВОР-а и Социологија
образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан - ментор,
2. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Хуснија Хасанбеговић, редовни професор, биран на предмету Методологија, Едукацијско рехабилитациони факултет, Универзитет у Тузли, члан

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње Амре Имширагић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3444/logo-filozofski.png