Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Чворо

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 12.06.2014. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.634/14, којом је образована Комисија за оцјену и одбрану докторске дисертације кандидата мр Саше Чворо, дипл. инж. арх. под насловом "Истраживање образаца за унапређење ваздушног комфора простора у циљу енергетске ефикасности зграда", у саставу:

1. Др Гордана Ћосић, ванредни професор, ужа научна област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент, Државни Универзитет у Новом Пазару - члан и ментор,
2. Др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област: Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник,
3. Др Александра Крстић Фурунџић, редовни професор, ужа научна област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, Архитектонски факултет, Универзитета у Београду, члан

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Чворо 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3474/agf.gif