Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ирене Касагић-Вујановић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16. 06. 2014. године, донијело је одлуку број: 18–3–371/2014 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. фарм. Ирене Касагић–Вујановић за израду докторске дисертације под називом: “Хемометријскa анализa хроматографског понашања амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у течној хроматографији хидрофилних интеракција” у саставу:

1. Др Дијана Јелић, ужа научна област Физичка хемија, Универзитет у Бањој Луци – Медицински факултет, предсједник Комисије;
2. Др Дарко Ивановић, редовни професор, ужа научна област Аналитика лекова, Универзитет у Београду – Фармацеуски факултет, ментор;
3. Др Биљана Стојановић, ужа научна област Аналитика лекова, Универзитет у Београду – Фармацеуски факултет, коментор;

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ирене Касагић-Вујановић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3451/medicinski-fakultetST.jpg