Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата мр Мариане Лукић-Тановић

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (број: 19/3.1461/14, од 19.06.2014. именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Мариане Лукић-Тановић за израду докторског рада под насловом: "Демографски процеси на простору града Источно Сарајево" у сљедећем у саставу:

1. Др Драшко Маринковић, ванредни професор, уже научне области: Друштвена географија и Демографија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна област: Регионална географија, Природно-матенатички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Бранислав Ђурђев, редовни професор, ужа научна област: Друшвена географија, Природно-матенатички факултет, Универзитет у Новом Саду, члан

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мариане Лукић-Тановић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3485/logo-pmf.png