Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом Утицај специфичног програма физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година кандидата Екрема Хаџића. Одлуком бр. 11/3.736-3/14 именована је Комисија у сљедећем саставу:

1. Др Горан Бошњак, ванредни професор, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмет Атлетика, Атлетика I, Атлетика II и Кондициона припрема-спортска форма, предсједник.
2. Др Бојан Гузина, доцент, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмети Основе спортског тренинга и Теорија спортског тренинга, члан
3. Др Верољуб Станковић, редовни професор, Факултет за спорт и физичко васпитањеу Лепосавићу Универзитета у Приштини, ужа научна област Теорија и технологија у физичком васпитању и спорту, предмети Теорија физичке културе, Методика спортског тренинга, члан.

Комисија, након анализе пријаве докторске тезе и биографије кандидата Екрема Хаџића, Наставно-научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3409/ffvis.jpg