Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Весне Рудић Грујић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.05. 2014. године, донијело је одлуку о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр сц. мед Весне Рудић Грујић, под називом ,,Учесталост и чиниоци ризика за појаву гестацијског дијабетеса’’ и то у саставу:

1. Др Сњежана Поповић Пејчић, редовни професор, ужа научна област, Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник;
2. Др Будимка Новаковић, редовни професор, ужа научна област, Хигијена са медицинском екологијом, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан;
3. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област, Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр сц. мед Весне Рудић Грујић, Комисија Наставно – научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Весне Рудић Грујић