Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сандре Стојковић

ДокторатиТехнолошки факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Технолошког факултета на 56. редовној сједниоци, одржаној 17.04.2014. године, донијело је одлуку број 15/3.822-4/14 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр Сандре Стојковић за израду докторске дисертације под називом: „Физичко-хемијска својства, текстура и испарљиве компоненте традиционално
произведеног овчијег сувог меса – пастрме“, у саставу:

1. Др Сњежана Мандић, ванредни професор, ужа научна област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци,
2. Др Наталија Џинић, ванредни професор, ужа научна област Технологија конзервисане хране, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду,
3. Др Милан Балтић, редовни професор, ужа научна област Хигијена и технологија меса, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сандре Стојковић