Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

ДокторатиФилолошки факултет

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу:

1. Др Петар Пенда, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности - енглеска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности - енглеска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Божица Јовић, доцент, ужа научна област: Специфичне књижевности - англистика, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Захваљујући на указаном Повјерењу, Комисија подноси Наставно-научном вијећу

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића