Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Анисе Градашчевић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014.године, донијело је одлуку број: 18-3-145/2014, о именовању Комисије за оцјену прихватљивости теме и кандидата за израду докторске тезе мр.сци.др Анисе Градашчевић са насловом "Форензички аспекти стријелне ране нанесене дјеловањем пројектила испаљеним из ручног ватреног оружја".
Чланови Комсије за оцјену прихватљивости теме и кандидата су:

1. Др Милан Скробић, ванредни професор, ужа научна област, Нуклеарна медицина, Медицински факултет у Бањој Луци, предсједник комисије
2. Др Нермин Сарајлић, ванредни професор, ужа научна област, Судска медицина, Медицински факултет у Сарајеву, ментор
3. Др Жељко Каран, ванредни професор, ужа научна област, Судска медицина, Медицински факултет у Бањој Луци, коментор

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Анисе Градашчевић