Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Жељка Савановића

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 27. фебруара 2014. године, донијело је одлуку број 07/3.300-3/14. о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Жељка Савановића под наслоовом "Пољопривреда Врбаске бановине". Комисија је именована у сљедећем саставу:

1. Др Дарко Гавриловић, ванредни професор, ужа научна област: Национална историја двадесетог вијека, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Дејан Микавица, ванредни професор, ужа научна област: Историја модерног доба, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Горан Васин, доцент, ужа научна област: Историја модерног доба, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Жељка Савановића