Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дијане Симоновић

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној дана 31.03.2014. године, донијело је одлуку број: 14/3.386/14 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр Дијане Симоновић, дипл. инж. архитектуре за израду докторске тезе под називом: “Истраживање могућности обнове и унапређења идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације”, у саставу:


1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
2. Др Александра Ђукић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
3. Др Бранкица Милојевић, доцент, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањалуци

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дијане Симоновић