Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Весне Петковић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 04. 03.2014. године, донијело је одлуку о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр сц. мед Весне Петковић, под називом „Јавноздравствени значај контроле контаминаната и резидуа у храни„ и то у саставу:

1. Др Сњежана Улетиловић, ванредни професор, ужа научна област Биохемија и молекуларна биологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник;
2. Др Будимка Новаковић, редовни професор, ужа научна област Хигијена, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан;
3. Др Јања Бојанић, ванредни професор, ужа научна област Епидемиологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр сц.мед Весне Петковић, Комисија подноси Наставно – научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у
Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Весне Петковић