Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Тијане Ковачевић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године донијело је одлуку број:18-3-141 /2014 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. пх Тијане Ковачевић, за израду докторске тезе под називом:
“Индивидуализација дозе ванкомицина код пацијената обољелих од сепсе"
у саставу:

1. Др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије;
2. Др Бранислава Миљковић, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, ментор;
3. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фармакологија, токсикологија и клиничка фармакологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, ко-ментор;

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Тијане Ковачевић