Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дејана Дмитровића

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под називом: „Makrozoobentos одабраних кренона слива ријеке Цвцке" у сљедећем саставу:

1. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област: Зоологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Владимир Пешић, редовни професор, ужа научна област: Зоологија, Екологија, заштита биодиверзитет, Природно-математички факултет, Универзитет Црне Горе у Подгорици, ментор, члан
3. Др Ивица Радовић, редовни професор, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дејана Дмитровића