Навигација

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дијане Ђурић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бњој Луци од 04.07.2013. године, Рјешењем бр. 07/3 1201-7/13 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидаткиње мр Дијане Ђурић под насловом "Специфичности психичког функционисања особа са тјелесним оштећењим/ инвилидитетом".

Комисија у саставу:
1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област: Клиничка психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник
2. Др Нада Летић, ванредни професор, ужа научна област: Клиничка психологија и психотерашија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Ђорђе Чекрлија, доцент, ужа научна област: Психологија личности, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

поднијела је Научно-наставном вијећу Извјештај, који је Вијеће прихватило, Сенат Универзитета на сједници одржаној 04.12.2013. године донио је Закључак да се врати претходна одлука о усвајању претходног 0извјештаја Научно-наставног вијећа Филозофског факултета и Комисији са захтјевом "да се Извјештај коригује, односно да се изврши класификација радова на научне и стручне, тј. да се радови наведу по научној методологији".
Комисија у наведеном саставу поново је разматрала приложену документацију те Научно-наставном вијећу Филозофског факултета подноси коригован

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дијане Ђурић