Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мијане Кубурић-Мацура

ДокторатиФилозофски факултет

На 51. сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањалуци, одржаној 16.12.2013. године, изабрани смо у Комисију за оцјену урађене докторске дисертацје под насловом "Систем синтаксичних концесивних јединица у савременом српском језику" кандидаткиње мр Мијане Кубурић-Мацура. Захваљујући  на повјерењу, Вијећу подносимо сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мијане Кубурић-Мацура