Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Сабине Шехић

ДокторатиЕкономски факултет

Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци Одлуком број: 13/3.2820-II -11.1/13 од 09.12.2013. године именовало је Комисију за оцјену урађене докторске дисертације мр Сабине Шехић под називом: "Развој модела побољшања пословних процеса у функцији успјешности пословања", у саставу:

1. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економија и Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Гордана Илић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Анђелко Лојпур, редовни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Црне Горе, члан

Комисија је у предвиђеном року прегледала и оцјенила докторску дисертацију под наведеним насловом, те о томе Наставно-научном вијећу Економског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Сабине Шехић