Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Горана Шукало

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3647/13 од 25.12. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Популационо-еколошке одлике и морфолошка варијабилност бјелоушке (Natrix natrix) и рибарице (Natrix tessellata) на подручју сјеверозападног дијела Републике Српске" у сљедећем саставу:

1. Др Драган Микавица, редовни професор, ужа научна област: Зоологија, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Љиљана Томовић, ванредни професор, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област: Зоологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Горана Шукало