Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мире Стипића

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра и доктора наука те предлијега Комисије за постдипломски студиј и докторате. Научно-наставно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 09.12.2013. године, донијело је Одлуку број 13/3.2820-II-11-2/13 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Мире Стипића под насловом "Продајни канали у функцији развоја тржишта осигурања у Републици Хрватској" у сљедећем саставу:

1. Др Драгутин Шипка, редовни професор, ужа научна област: Актуарство, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Жељко Шајин, ванредни професор,ужа научна област: Осигурање, Економски факултет, Универзитет у Сарајеву, члан
3. Др Миливој Крчмар, редовни професор, ужа научна област: Актуарство, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мире Стипића