Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Ренате Салиховић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, ужа научна област: Општа педагогија и Социјално образовање, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци;
2. Др Александра Шиндић, доцент, ужа научна област: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци;
3. Др Фехим Рошић, редовни професор, ужа научна област: Општа психологија, Педагошки факултет, Универзитет у Бихаћу.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Ренате Салиховић