Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Маје Манојловић

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интоксикације олово-ацетатом и alloxan-ом Wistar пацова инфицираних ешерихијом (Escherichia coli)" у сљедећем саставу:
1. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област: Зоологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Ивица Радовић, редовни професор, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Факултет за безбедност, Универзитет у Београду, члан
3. Др Радослав Декић, доцент, ужа научна област: Физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан  

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Маје Манојловић