Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Џенана Куловића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 11.07.2013. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Џенана Куловића под називом: "Утицај компетенција менаџера на пословну изврсност предузећа".
Истом ослуком именована је Комисија за оцјену подобности теме докторске дисертације у саставу:
1. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Азиз Шуње, редовни професор, ужа научна област: Менаџмент и организација, Економски факултет, Универзитет у Сарајеву, члан
3. Др Гордана Илић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Џенана Куловића