Навигација

Обавјештење о докторској дисертацији мр Југослава Брујића

ДокторатиШумарски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ  ЛУЦИ
ОЈ  ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Докторска дисертација мр Југослава Брујића, дипл. инж.шумарства под називом „ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ“  ставња се 30 дана на увид  јавности у библиотеку Шумарског факултета  Универзитета у Бањој Луци у улици Војводе Степе Степановића 75 а, дана 02.10.2013.године.

Бања Лука, октобар 2013. године
Универзитет у Бањој Луци
Шумарски факултет