Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације мр Југослава Брујића

ДокторатиШумарски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факутета број: 818/13 од 18.07.2013. године образована је Комисија за оцјену израђене докторске дисертације мр Југослава Бријућа под насловом:
"ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ЧЕМЕРНИЦЕ" у саставу:

1. Др Раде Цвјетићанин, ванредни професор, ужа научна област: Шумарство - Екологија шума, унапређење и заштита животне средине, Шумарски факултет Универзитета у Београду
2. Др Нада Шуматић, редовни професор, ужа научна област Ботаника, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци
3. Др Сеад Војниковић, ванредни професор, ужа научна област Фитоценологија, Типологија шума, Заштићена шумска подручја, Биодиверзитет и конзервација

Чланови Комисије су проучили достављену докторску дисертацију, оцијенили њену научну вриједност и допринос шумарској науци и струци и подноси

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације мр Југослава Брујића