Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Ковачевића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спортана сједници одржаној 14.02.2013. године, донијело је Рјешење број 11/3.180-6/13 од 14.02.2013. којим се именује комисија за оцјену подобности теме "Здравствена и антрополошка обиљежја различито кинезиолошки ангажованих студентица" кандидата Жељка Ковачевића у саставу:
1. Др Александар Јаковљевевић, ванредни професор, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци,(предмети: Хирургија, Спортска медицина, Превенција спортских повреда, Исхрана у спорту и Суплементација у спорту), предсједник
2. Др Миленко Војводић, доцент, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, (предмети: Статистика у спорту, Методологија истраживања), члан
3. Др Ненад Рогуљ, ванредни професор, Кинезиолошки факултет, Сплит, (предмет: Основи кинезилогије), члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Ковачевића