Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Илије Стојановића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.7/13 од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће Факултета на сједници одржаној 11.07.2013. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Илије Стојановића под насловом: "Нова парадигма доброг управљања у јавној управи у функцији одрживог економског развоја".

Истом одлуком именована је Комисија у саставу:

1. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Петар Кунић, редовни професор, ужа научна област Управно право и управа, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Марин Гужалић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет у Брчком, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Илије Стојановића