Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душка Лепира

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта - Бања Лука је на 7. сједници одржаној 21.06.2013. године, донијело одлуку (бр. 11/3.925-8/13) којом се фомлира комисија за писање извјештаја о подобности теме и кандидата за израду докторске дисцртације мр Душка Лепира под називом "Емоционална интелигенција као предиктор спортског успјеха и  задовољства бављења спортом" у сљедећем саставу:
1. Др Владимир Такшић, редовни професор, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци, Хрватска, (катедра за општу психологију и методологију), предсједник
2. Др Сања Радетић Ловрић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Студијски програм - психологија (ужа научна област Социјална психологија, социјална патологија), члан
3. Др Горан Бошњак, ванредни професор, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, (ужа научна област Кинезиологија у спорту), члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душка Лепира