Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дејана Дмитровића

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именован је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Макрозообентос одабраних кренона слива ријеке Цврцке" у сљедећем саставу:
1. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област Зоологија, Природно-математички факултет Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Владимир Пешић, ванредни професор, ужа научна област Зоологија, Екологија, заштита биодиверзитета, Природно-математички факултет Универзитет у Црној Цори, ментор, члан
3. Др Ивица Радовић, редовни професор, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Факултет безбедности Универзитет у Београду, члан
  
Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дејана Дмитровића