Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Данијеле Петровић

ДокторатиШумарски факултет

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 15.07.2013. године (Одлука бр. 806/13 од 17.07.2013. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под мазивом "Својства дрвета оморике (Picea omorika Pančić/ Purkyne) из природних састојина и култура на подручју Републике Српске", кандидата мр Данијеле Петровић, у сљедећем саставу:
1. Др Борислав Шошкић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област Примарна прерада дрвета - предсједник комисије,
2. Др Здравко Поповић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област Примарна прерада дрвета - ментор,
3. Др Војислав Дукић, доцент, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Планирање газдовања шумама - члан,
4. Др Небојша Тодоровић, доцент, Шумарски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област Примарна прерада дрвета - члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Данијеле Петровић