Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Александре Костадиновић Рачић

ДокторатиФилозофски факултет

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Живот и научно дјело Владимира Ћоровића кандидата мр Александре Костадиновић Рачић написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци која је одржана 04. јуна 2013. године (рјешење број 07/3.980-5/13), у саставу:
1. Др Радивој Радић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област Општа историја, предсједник;
2. Др Марко Шуица, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду, ужа научна област Национална историја, члан
3. Др Драгиша Васић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Помоћне историјске науке, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Александре Костадиновић Рачић