Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Сање Гргић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“. Број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, донијело је одлуку бр.: 18-3-491/2013 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске тезе мр Сање Гргић под називом:
„ Значај интратекалног олигоклоналног имуноглобулина Г у дијагнози и прогнози мултипле склерозе“ у саставу:

1. Др Милан Арбутина, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област неурологија-предсједник,
2. Др Јелена Друловић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област неурологија-члан,
3. Др Душко Рачић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област неурологија-члан, Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр сц. др Сање Гргић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси следећи
 
Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Сање Гргић