Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бојана Стојнића

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10) Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 04.06.2013. године, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Историја здравства у Босанској Крајини (1918-1941)" кандидата мр Бојана Стојнића, у сљедећем саставу:

1. Др Дарко Гавриловић, ванредни професор, ужа научна област Национална историја, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник
2. Др Љубодраг Димић, редовни професор, ужа научна област Национална историја, Филозофски факултет Универзитета у Београду, члан
3. Др Горан Латиновић, доцент, ужа научна област Национална историја, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

 
Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бојана Стојнића