Навигација

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Жељка Ковачевића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске број 73/10) те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно научно вијеће Факуллета физичког васпитања и спорта на Сједници одржаној 14.2.2013. донијело је Рјешење број 11/3. 180-6/13 од 14.2 2013. којим се именује Комисија за оцјену подобности теме "Здравствена и антрополошко обиљежја различито кинезиолошки ангажованих студцнтица" кандидата Жељка Ковачевића у саставу:
1. др Александар Јаковљевић, ванредни професор на предметима хирургија (Медицински факултет Бања Лука). Спортска медицина, Превенција спортских повреда, Исхрана у спорту и Суплемцнтација у спорту (Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука), предсједник
2. др Миленко Војводић, доцент на предметима Статистика у спорту и Методологија истраживања, Факултет физичког  васпитања и спорта, Бања Лука, члан
3. др Ненад Рогуљ, ванредни професор на предмету Основи кинезиологије Кинцзиолошког факултета у сплиту, члан

Након увида у биграфске податке кандидата, преглед радова и нацрт дисертације Комсија доноси сљедећи

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Жељка Ковачевића