Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Милорада Живковића

ДокторатиМедицински факултет

НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ

На основу члана 149. закона о високом образовању Републикe Српске (Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54.Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједнци одржаној 03.12.2012.године, донијело је одлуке о именовању комсије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Милорада Живковића, под насловом:
„Фертилни капацитет адолесцената Републике Српске“

у саставу:
1. Др Ненад В. Бабић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија и опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Мирјана Рашевић, редовни професор, Фертилитет становништва, репродуктивно здравље и популациона политика, Институт друштвених наука Београд, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, члан
3. Др Сања Сибинчић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија и опстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Милорада Живковића