Навигација

Извјештај Комисије за подобност кандидата и теме

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањалуци

Сенату Универзитета у Бањалуци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-907/2012 од 03.12.2012.године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц.мед. Игора Сладојевића, за израду докторске тезе под називом „Квантитативна анализа менискуса и синовијалне мембране зглоба кољена човјека“.

Комисија у саставу:

1. Др Наталија Стефановић, редовни професор, ужа научна област Анатомија, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, предсједник;

2. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анатомија, Медицински факултет Бањалука, члан;

3. Др Радослав Гајанин, ванредни професор, ужа научна област Патологија, Медицински факултет Бањалука, члан,

је прегледала материјал за пријаву теме докторске тезе кандидата мр.сц.мед. Игора Сладојевића и подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе