Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Сање Љубишић

ДокторатиФилолошки факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА БАЊА ЛУКА

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједници одржаној 12.11.2012. године именовало је Комисију у сљедећем саставу:

1. др Павао Кнезовић, редовни професор за Латински језик и римску њижевност, Хрватски студији Свеучилишта у Загребу, предсједник
2. др Слободанка Пртија, доцент на предмету Латински језик, Филозофски факултет у Бањој Луци, члан
3. др Сања Радановић, доцент на Филолошком факултету у Бањој Луци, члан

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Сање Љубишић