Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Иванке Раките

ДокторатиМедицински факултет

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ


Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-735/12, са сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 24.10.2012.године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе „ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРОСТРУКО НЕГАТИВНОГ КАРЦИНОМА ДОЈКЕ КОД ОБОЉЕЛИХ У РЕГИЈИ БАЊА ЛУКА“, кандидата мр.мед.сц.др Иванка Ракита, у саставу:

1. др Бранислава Јаковљевић, ванредни професор, ужа научна област Онкологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије;

2. др Дарјана Јовановић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина - хематоонкологија, Медицински факултет у Новом Саду, ментор;

3. др Радослав Гајанин, ванредни професор, ужа научна област Патологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр.мед.сц. др. Иванке Ракита, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси:

Извјештај о оцјени  подобности  теме и  кандидата за израду докторске дисертације мр Иванке Раките