Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Асима Мусића

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-Научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-618/2012 од 24.9.2012 године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц др Асима Мусића, за израду докторске тезе под називом: “Значај алфа-фетопротеина, креатинина и бета-хуманог хорионског гонадотропина као предиктора пријевременог прснућа плодових овоја“.

Чланови Комисије за оцјену подобности теме и кандидата:
1. Др Ненад Бабић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија, обстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Ненад Лучић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија, обстетриција и репродуктивна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Др Златан Фатушић, редовни професор, ужа научна област Гинекологија, обстетриција и репродуктивне медицине Медицински факултет Универзтета у Тузли, члан. Комисија за оцјену подобности теме и кандидата у наведеном саставу прегледала је материјал из пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр сц др Асима Мусића и подноси следећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Асима Мусића