Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Зорана Петровића

ДокторатиТехнолошки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА
НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. 0/02-980/10 од 08.07.2010. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Зорана Петровића, под називом „Проучавање структуре адсорбованих хемијских једињења из базних уља на киселином активираним природним адсорбентима“.
Комисија у саставу:
1. Др Перо Дугић, ванредни професор, ужа научна област Органска хемијска технологија, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ментор,
2. Др Недељко Чегар, редовни професор, ужа научна област Физичка хемија,Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци,
3. Др Милорад Максимовић, редовни професор, ужа научна област Реакцијско инжењерство, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци,
4. Др Драгица Лазић, редовни професор, ужа научна област Неорганска хемијско технологија, Технолошки факултет Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву,
5. Др Војислав Алексић, доцент, ужа научна област Органска хемијска технологија, Технолошки факултет Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву,

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци подноси сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Зорана Петровића