Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Маје Травар

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-435/2012 од 19. јуна 2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци Маје Травар, за израду докторске тезе под називом „Интерферон ламбда у имунском одговору на Mycobacterium tuberculosis“.

Чланови Комисије за оцјену подобности теме и кандидата:
1. Др Лазар Ранин, редовни професор, ужа научна област, Медицинска микробиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник;
2. Др Мирослав Петковић, ванредни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Др Нела Рашета, ванредни професор, ужа научна област Патолошка физиологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Комисија за оцјену подобности теме и кандидата у наведеном саставу прегледала је материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр сци др Маје Травар и подноси слиједећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Маје Травар