Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Доминовић-Ковачевић

ДокторатиМедицински факултет

Научно-наставном  вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањалуци
Сенату Универзитета у Бањалуци

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-436/2012 од 18.06.2012.године, именована је Комисијa за оцјену подобности теме „ Евалуација дијагностичког алгоритма код амиотрофичне латералне склерозе“ кандидаткиње Мр сци мед Александре Доминовић-Ковачевић, специјалисте неуролога, у саставу:
1. Проф. др Милан Арбутина, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Банја Луци, ужа научна област неурологија; предсједник
2. Проф. др Тихомир Илић, редовни професор, Медицинског факултета Војномедицинска академија Београд, ужа научна област неурологија; члан
3. Доц. др сци Душко Рачић, доцент на Медицинском факултету Универзитета у Банја Луци, ужа научна област неурологија; члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидаткиње Мр сци мед Александре Доминовић-Ковачевић, Комисија Научно-наставном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци и Сенату Универзитета у Бањалуци подноси
 
Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Александре Доминовић-Ковачевић