Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бранислава Теиновића

ДокторатиФилозофски факултет

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), Научно-наставно веће Филозофског факултета у Бањој Луци, на седници одржаној 26. 01. 2012. године, бр. 107-3/12, именовало је Комисију за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом:

„Национално–политички развој Босне и Херцеговине у посљедњем вијеку турске владавине (1800-1878)”, кандидата Мр Братислава Теиновића у следећем саставу:

1. Др Ђорђе Микић, редовни професор на Филозофском факултету у Бањој Луци, ужа научна област: Национална историја новог (XIX) века, председник,
2. Др Сузана Рајић, ванредни професор на Филозофском факултету у Београду, ужа научна област: Национална историја новог (XIX) века, члан,
3. Др Милош Ковић, доцент на Филозофском факултету у Београду, ужа научна област: Општа историја новог (XIX) века, члан,
4. Др Милош Јагодић, доцент на Филозофском факултету у Београду, ужа научна област: Национална историја новог (XIX) века, члан.


Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Бранислава Теиновића