Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезе

ДокторатиФилозофски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Предмет: Извештај о оцени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезе

Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 07/3.486-10 од 10.04.2012. године, именована је комисија за оцену подобности теме и кандидата мр. Саше Лакете за израду докторске дисертације под називом „Хјум и трансцендентална филозофија''.

Комисија у саставу:
1. Проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор, ужа научна област Теорија сазнања, Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву - председник;
2. Проф. др Зоран Арсовић, ванредни професор, ужа научна област Онтологија; Историја филозофије, Филозофски факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци - члан;
3. Проф. др Мирослав Дринић, ванредни професор, ужа научна област Увод у филозофију; Филозофија науке, Филозофски факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци - члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезе