Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Фикрета Миџића за израду докторске тезе

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације „ТВРЂАВЕ-ГРАДОВИ ПОУЊА У ОСМАНСКОМ И АУСТРОУГАРСКОМ ПЕРИОДУ“, кандидата мр Фикрета Миџића у сљедећем саставу:
1. Др Ђорђе Микић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, предсједник.
2. Др Душан Берић, ванредни професор Филозофског факултета у Косовској Митровиц, члан.
3. Др Милош Ковић, доцент, Филозофски факултет у Београду, члан.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

● Ментор, звање, институција у којој је стекао највиша звања, ужа научна област:

- проф. др Ђорђе Микић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци. За професора на Филозофском факултету у Бањој Луци изабран је 1995. године из уже научне области Национална историја новог вијека.

● Остали чланови комисије, звања и институције у којима су стекли највиша научна звања, ужа научна област:

- проф. др Душан Берић, ванредни професор Филозофског факултета у Косовској Митровици. На истом факултету изабран је за професора из уже научне области Општа историја новог вијека.

- проф. др Милош Ковић, доцент на Филозофском факултету у Београду; ужа научна област: Општа историја новог вијека.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Фикрета Миџића за израду докторске тезе