Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Тибора Данелишена

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 0602-925/2011, од 2.12.2011. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр сци. мед. Тибора Данелишена, за израду докторске тезе под називом „Степен раширености и релевантни предикатори присуства дрога у  популацији адолесцената у Републици Српској“.

Комисија у саставу:
1. Др Славица Ђукић-Дејановић, редовни професор, ужа научна област психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, предсједник;
2. Др Милан Стојаковић, ванредни професор, ужа научна област психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци;
3. Др Марија Бургић-Радмановић, ванредни професор, ужа научна област психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци.

прегледала је материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр Тибора Данелишена и подноси слиједећи


Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Тибора Данелишена