Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе

ДокторатиТехнолошки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
ОЈ-ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 73,
78000 БАЊА ЛУКА

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

 

Предмет:   Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе

Одлуком Научно-наставног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр.15/3.1041-6/12 од 07.06.2012. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе под називом „Копиролиза отпадне пластике и биомасе“.

Комисија у саставу:

1. Др Петар Гверо, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област Термотехнички системи,

2. Др Радана Ђуђић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област Органска хемија,

3. Др Милорад Максимовић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област Реакцијско инжењерство (Процесно инжењерство),

4. Др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област Реакцијско инжењерство (Еколошко инжењерство) и

5. Др Александар Јововић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Процесна техника,

прегледала је материјал пријаве теме за израду  докторске тезе кандидата мр Саше Папуга и подноси слиједећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Саше Папуге за израду докторске тезе