Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право

Избори у звањаПравни факултет

Проф.  др Милош Бабић, редовни професор за ужу научну област „Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије
Проф. др Зоран Стојановић, редовни професор Кривичног права и Међународног кривичног права на Правном факултету у Београду, члан
Проф. др Милан Шкулић, редовни професор Кривичног права и Међународног кривичног права на Правном факултету у Београду, члан

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

На основу члана 91. Закона о високом образовању (,,Службени гласник Републике Српске,, број 73/10) и члана 138. став 5. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 14.10.2011. године, донијело је Одлуку број: 1170-XIII-4/11 од 14.10.2011. године, којом смо именовани у Комисију за писање извјештаја за избор наставника на предметима Кривично право и Криминологија са пенологијом, за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право, студијски програм Право, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, у горе наведеном саставу.
На расписани конкурс Сената Универзитета у Бањој Луци, који је објављен у дневном листу ,,Глас Српске” од 02. новембра 2011. године, за избор наставника на наставне предмете Кривично право и Криминологија са пенологијом, за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право, пријаву је поднијела кандидат др Иванка Марковић, ванредни професор на предмету Кривично право и Криминологија са пенологијом, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Након детаљног увида у пријаву и приложене документе кандидата, подносимо сљедећи:
Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право Иванка Марковић